Vitajte na stránke Centra voľného času v Levoči
Francisciho 10, 054 01 Levoča

Kontakt

ADRESA
Francisciho 10
05401 Levoča
TELEFÓN
MOBIL
Email

Kontaktné osoby

Riaditeľ:                                     Mgr. Ján Košík

Ekonómka:                             Lýdia Dzurillová

Pg. pracovníci:                      Miroslava Slobodníková

                                                     PaedDr. Alžbeta Brnčalová

                                                     Mgr. Michal Kašper

                                                     Bc. Emília Sobinovská

Zodpovedná osoba GDPR: 

  Mgr. Samuel Matejovič   info@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

   JUDr. Jakub Pavčík       info@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

   Mgr. Ivan Kordík            info@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

   Ing. Tomáš Dopirák       info@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

www.osobnyudaj.sk

 V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie. Okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, je orgán verejnej moci povinný sprístupniť údaje.