Vitajte na stránke Centra voľného času v Levoči
Francisciho 10, 054 01 Levoča

Športové olympiády

Športové olympiády

OK ŠPORTOVÝCH OLYMPIÁD ZŠ

FLORBAL žiakov

FLORBAL žiačok

ATLETIKA žiakov

BASKETBAL žiakov

BASKETBAL žiačok

CEZPOĽNÝ BEH žiakov

CEZPOĽNÝ BEH žiačok

HÁDZANÁ žiakov

HÁDZANÁ žiačok

VYBÍJANÁ žiačok

OK ŠPORTOVÝCH OLYMPIÁD SŠ

ATLETIKA žiačok

ATLETIKA žiakov

BASKETBAL žiakov

BASKETBAL žiačok

FLORBAL žiakov

FLORBAL žiačok

FUTSAL žiakov

HÁDZANÁ žiakov

 

POZNÁMKA: Všetky vyššie uvedené športové olympiády, či už stredných, alebo základných škôl organizuje CVČ Olymp  v Levoči. Presné miesto, alebo iné zmeny konania okresných kôl sa dozviete najneskôr 10 dní pred termínom konania na web stránke cvč v kolónke AKCIE. Ak máte otázky ohľadom okresných kôl, alebo Vám niečo nie je jasné kontaktujte nás. Kontakt nájdete na web stránke cvč v kolónke KONTAKT.